» Tìm kiếm:

Cốm Mễ Trì

Com Vong ai ban toi mua “Cốm Vòng ai bán, tôi mua!”

“Nhớ là phải mua cốm Vòng chính hiệu! Mẹ nàng là dân Hà Nội chính gốc đấy!” - người bạn ở TP. Hồ Chí Minh liên tục gọi điện, nhắc đi..