» Tìm kiếm:

Cố Thuỷ

Trung Quoc Thoat y vu len san van hoa thon Trung Quốc: Thoát y vũ lên “sàn văn hoá thôn”

9/11 hàng năm là ngày hội truyền thống của xã Đoàn Tập, huyện Cố Thuỷ, tỉnh Hà Nam, TQ. Trong thời gian mở hội, lãnh đạo chính quyền xã tổ..