» Tìm kiếm:

Cắm Muộn

Cam Muon dat vang hai khong Cắm Muộn, đất vàng 'hai không'

Những năm cuối cùng của thế kỷ trước, Cắm Muộn (huyện Quế Phong, Nghệ An) chìm trong cơn sốt vàng. Con sông Nậm Quàng chảy qua Cắm Muộn vốn..