» Tìm kiếm:

Cẩm Đồng

Lam thue nuoi con thanh tien si Làm thuê nuôi con thành tiến sĩ

Những năm còn chế độ bao cấp, gia cảnh quá túng bấn, vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Lân - Hồ Thị Cúc (thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, Điện..