» Tìm kiếm:

Cầu Cốc

Thanh Hoa Song thanh ao ngam tre luong thoi Thanh Hóa: Sông thành ao ngâm tre luồng thối

Từ khi cửa sông Cầu Cốc thường xuyên bị đóng âu ngăn nước vào, khu vực này thành nơi ứ đọng chất thải và vứt rác, chợ tre luồng trên sông..