» Tìm kiếm:

Cảng Tây Ban Nha

Vu Morientes xong Vụ Morientes: xong!

Tiền đạo Fernando Morientes chính thức vượt qua buổi kiểm tra y tế để hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Liverpool đến với CLB thành phố cảng Tây..