» Tìm kiếm:

Cường Lâm

That dang bieu duong Thật đáng biểu dương

Đêm 11/3/2004, trong lúc tuần tra trên đường, hai anh Hồng Minh Hiếu (34 tuổi) và Nguyễn Hồng Tân (27 tuổi) là lực lượng dân quân ấp Tây A,..