» Tìm kiếm:

Cúc Nương

Mot truyen ngan moi tim thay cua Vu Trong Phung Tet an may Một truyện ngắn mới tìm thấy của Vũ Trọng Phụng: Tết ăn mày!

TTCN - 1 giờ đêm. Đứng trên bao lan một nhà, nhìn xuống con đường Khâm Thiên, ta thấy một mối cảm giác khó tả. Phố xá vắng vẻ một cách đáng..