» Tìm kiếm:

Có Khuyến Lương

Co Khuyen Luong Chuong Duong van qua tai Có Khuyến Lương, Chương Dương vẫn quá tải

Sau hơn 20 ngày cầu phao Khuyến Lương (Hà Nội) đi vào hoạt động, lượng xe qua cầu Chương Dương không giảm, vẫn ở mức 25.000 ôtô và trên..