» Tìm kiếm:

Còn Thành Lê

Hai sao mai bi tai nan Hai “sao mai” bị tai nạn

Đó là Lê Anh Dũng và Đinh Thị Thành Lê - hai “sao mai” 2007. Lê Anh Dũng bị ngã khi đi đá bóng, rạn xương cổ tay phải đi bó bột may là..