» Tìm kiếm:

Còn Nguyễn Anh Sơn

Chi huy dan nhac tuoi 25 Chỉ huy dàn nhạc tuổi 25

Trước giờ ở Việt Nam, gọi là nhạc trưởng trẻ thì cũng phải tuổi “băm” trở lên. Còn Nguyễn Anh Sơn, vừa đúng 25 tuổi. Cao gầy, thư sinh-..

Chi huy dan nhac tuoi 25 Chỉ huy dàn nhạc tuổi 25

Trước giờ ở VN, được gọi là nhạc trưởng trẻ thì cũng phải ở tuổi “băm” trở lên. Còn Nguyễn Anh Sơn, vừa đúng 25 tuổi, với vóc dáng cao..

Chi huy dan nhac tuoi 25 Chỉ huy dàn nhạc tuổi 25

Trước giờ ở Việt Nam, được gọi là nhạc trưởng trẻ thì cũng phải ở tuổi “băm” trở lên. Còn Nguyễn Anh Sơn, vừa đúng 25 tuổi, với vóc..