» Tìm kiếm:

Còn Khánh Hoà

Xa hoi hoa viec ban phao hoa "Xã hội hoá" việc bắn pháo hoa

Trước Tết Bính Tuất, báo chí đưa tin các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên... không bắn pháo hoa lúc giao thừa, để dành tiền giúp đỡ đồng..