Rua can tien hoa de tranh bi lat ngua Rùa cạn tiến hoá để tránh bị lật ngửa

Với một chú rùa cạn, bị lật ngửa là kịch bản khổ sở và tai họa nhất. Vì thế để tránh điều đó, một vài loài đã tiến hoá một mẹo khá thông..