Quang Nam Lay di vat nam trong co the nguoi suot 3 nam Quảng Nam: Lấy dị vật nằm trong cơ thể người suốt 3 năm

Ngày 24/12, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam cho biết sức khỏe của Alăng Bô (39 tuổi, xã Cà Dăng, huyện miền núi Đông..

Them mot ngoi truong moi ben duong Ho Chi Minh Thêm một ngôi trường mới bên đường Hồ Chí Minh

Ngày 28/1 đã trở thành một ngày đặc biệt đối với 100 em học sinh đồng bào Cơ Tu ở ba xã MàCooih, Cà Dăng (huyện Đông Giang - Quảng Nam) và..