» Tìm kiếm:

Bussiness Information Technology

Phai chung to co nguon tai chinh on dinh khi phong van Phải chứng tỏ có nguồn tài chính ổn định khi phỏng vấn

Em hiện là SV năm cuối ngành Công nghệ thông tin. Em sẽ tốt nghiệp vào đầu tháng 3-2006. Em dự định sẽ học thạc sĩ ở Mỹ (Master of..