» Tìm kiếm:

Burhanuddin Rabbani

Su nghiep cua Taliban o Afghanistan Sự nghiệp của Taliban ở Afghanistan

Phái Taliban đã lãnh đạo Afghanistan bao lâu rồi? Họ có đóng góp gì cho đất nước, cũng như đã phạm những sai lầm gì khiến Afghanistan bị..