» Tìm kiếm:

Bureau Veritas Certification

Dai ly dau tien cua Toyota Viet Nam nhan chung chi ISO 14001 Đại lý đầu tiên của Toyota Việt Nam nhận chứng chỉ ISO 14001

- Chiều 8/1, Công ty liên doanh Toyota-TC Hà Nội (Toyota Láng Hạ) đã chính thức nhận chứng chỉ ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường do..

HPT nang cap chung nhan ISO 9001 2000 HPT nâng cấp chứng nhận ISO 9001:2000

Ngày 13.3.2007, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã được tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification (BVQI trước đây) trao..