» Tìm kiếm:

Brooke Greengerg

Brooke Greengerg co be khong co tuoi Brooke Greengerg - cô bé không có tuổi

12 năm đã trôi qua, nhưng cô bé Brooke Greengerg vẫn vậy, vẫn chỉ là một em bé 6 tháng tuổi, không biết nói, không biết đi. Nhìn gương mặt..