» Tìm kiếm:

Blu-ray Disc

TDK phat trien dia Blu ray 100 GB TDK phát triển đĩa Blu-ray 100 GB

TDK đã phát triển mẫu đầu tiên Blu-ray Disc có thể lưu gấp hai lần dữ liệu và ghi dữ liệu ở tốc độ gấp hai lần các Blu-ray Disc hiện tại...

Dia video HD tren nen Blu Ray chuan bi ra doi Đĩa video HD trên nền Blu-Ray chuẩn bị ra đời

Blu-Ray Disc Association đã hoàn tất việc định dạng cho công nghệ video số công nghệ HD (high-definition). Dự kiến, trên thị trường sẽ sớm..

Cong nghe DVD Blu ray 50GB dau tien xuat hien Công nghệ DVD Blu-ray 50GB đầu tiên xuất hiện

Matsushita, công ty mẹ của hãng Panasonic, vừa công bố và đang chuẩn bị phát hành ra một loại đầu ghi DVD dựa trên định dạng đĩa ánh xanh..