» Tìm kiếm:

Bill Brooks

10 sieu quy luat ban hang 10 "siêu quy luật" bán hàng

Một cuộc điều tra gần đây của hãng Gallup về tính trung thực và đạo đức kinh doanh đã xếp hạng những nhân viên bán hàng ô tô và bảo hiểm..