» Tìm kiếm:

Bilal El Zamtar

Bi cam thi dau toi 30 nam vi toi hanh hung trong tai Bị cấm thi đấu tới 30 năm vì tội hành hung trọng tài

Bilal El Zamtar, một VĐV môn bóng bầu dục (rugby) mới 16 tuổi người Australia, đã bị cấm thi đấu tới... 3 thập kỷ, đến tận ngày 31/12/2035...

Bi cam thi dau toi 30 nam vi toi hanh hung trong tai Bị cấm thi đấu tới 30 năm vì tội hành hung trọng tài

Bilal El Zamtar, một VĐV môn bóng bầu dục (rugby) mới 16 tuổi người Australia, đã bị cấm thi đấu tới... 3 thập kỷ, đến tận ngày 31/12/2035...