» Tìm kiếm:

Bethlehem Victor Batarseh

Dat thanh thieu tien to chuc le Giang sinh Đất thánh thiếu tiền tổ chức lễ Giáng sinh

Thị trưởng thành phố Bethlehem Victor Batarseh vừa cho biết chính quyền Palestine có thể không cung cấp đủ ngân quỹ để tổ chức lễ Giáng..