» Tìm kiếm:

Bentley Mark IV

Xe cua Diep vien 007 Xe của Điệp viên 007

Hơn 50 năm qua, không nhân vật điện ảnh nào lưu ấn tượng hơn chàng James Bond của Ian Fleming. Sự kết hợp giữa chàng điệp viên hào hoa,..

Quai xe cua James Bond “Quái xế” của James Bond

Từ bộ phim đầu tiên “Dr.No” năm 1962 cho đến “Casino Royale” 2006, siêu điệp viên James Bond đã trở thành huyền thoại không chỉ nhờ..