» Tìm kiếm:

Benjamin Graham

Nguyen tac dau tu tu Ong thay cua Wall Street Nguyên tắc đầu tư từ "Ông thầy của Wall Street"

Nếu như trong vài tháng đầu năm 2007, giá cổ phiếu phát triển nóng thì thời gian gần đây thị trường chứng khoán đang đi vào giai đoạn giảm..