» Tìm kiếm:

Benedikt XVI

Lui de tien Lùi để tiến

Sau bốn mươi năm, tiếng La-tinh lại có thể được sử dụng trong các buổi hành lễ của nhà thờ Thiên Chúa giáo. Quyết định này của Giáo hoàng..