» Tìm kiếm:

Ben Randall

Star Movies 261 The Guardian Thien su bien xanh Star Movies 26/1: The Guardian - Thiên sứ biển xanh

Ben Randall (do Kenvin Costner đóng) đau đớn khi mất những đồng đội từng vào sinh ra tử với ông trong một cơn bão khủng khiếp khi đang làm..