Microsoft co giam doc bao mat moi Microsoft có giám đốc bảo mật mới

Sau 4 năm trên cương vị lãnh đạo nhóm bảo mật của Microsoft, tháng 6/2006 ông Mike Nash sẽ tạm nghỉ sau khi bàn giao công việc cho người kế..

2009 Windows ke tiep Vista ra mat 2009: Windows kế tiếp Vista ra mắt

Phát biểu tại Hội nghị RSA 2007 lãnh đạo Microsoft khẳng định phiên bản hệ điều hành Windows kế tiếp Vista sẽ ra mắt vào khoảng cuối năm..