Ong trum Donald Trump len chuc Ben Affleck se ra lam quan Ông trùm Donald Trump lên chức; Ben Affleck sẽ ra làm quan?

Ông trùm bất động sản Donald Trump đang chuẩn bị lên chức. Ben Affeck cũng y chang nhưng gắn thêm 1 tin khá giật gân: Có thể ra làm quan.