» Tìm kiếm:

Belt Driver

Harley Davidson xe danh cho su tu Harley Davidson - xe dành cho sư tử

Có những cách phân biệt các loại xe Harley qua các chữ cái như B (Belt Driver), C (Classic hoặc Custom), D (Dyna Glide), E (Electric..