May bay nho Beaver ba chim bay noi Máy bay nhỏ Beaver ba chìm bảy nổi

Theo giới thiệu của bạn đọc phanbinh21@..., viết thêm về máy bay siêu nhẹ (ở Việt Nam gần đây gọi là "máy bay nhỏ") Beaver, phân biệt giữa..