» Tìm kiếm:

Beach Games

Dong Luc tai tro gan 10 ty dong cho TTVN Động Lực tài trợ gần 10 tỷ đồng cho TTVN

Với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm trị giá gần 10 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Động Lực đã trở thành nhà tài trợ trang phục chính thức cho đoàn..