Bay TPHCM Ha Noi voi gia ve 1 USD Bay TP.HCM - Hà Nội với giá vé 1 USD?

Từ tháng 2/2007 tất cả các chuyến bay của Pacific Airlines (PA) đều có loại vé 1 USD. Nếu đề án chuyển PA thành hãng hàng không giá rẻ được..

Bay TP HCM Ha Noi voi gia ve 1 USD Bay TP.HCM - Hà Nội với giá vé 1 USD?

Từ tháng 2/2007 tất cả các chuyến bay của Pacific Airlines (PA) đều có loại vé 1 USD. Nếu đề án chuyển PA thành hãng hàng không giá rẻ được..

Bay TP HCM Ha Noi voi gia ve 1 USD Bay TP.HCM - Hà Nội với giá vé 1 USD?

Từ tháng 2/2007 tất cả các chuyến bay của Pacific Airlines (PA) đều có loại vé 1USD. Nếu đề án chuyển PA thành hãng hàng không giá rẻ được..

Bay TP HCM Ha Noi gia 1 USD Bay TP HCM - Hà Nội giá 1 USD

Ông Lương Hoài Nam, Giám đốc Pacific Airlines (PA) cho biết: Từ tháng 2/2007 tất cả các chuyến bay của Pacific Airlines đều có loại vé 1..