» Tìm kiếm:

Based Buffer Overflow Vulnerability

Tin tac khai thac don dap lo hong QuickTime moi nhat Tin tặc khai thác dồn dập lỗ hổng QuickTime mới nhất

Theo cảnh báo mới nhất của Symantec, giới hacker đang cố khai thác một lỗ hổng chưa được vá trong phần mềm Apple QuickTime, cho phép chạy..