» Tìm kiếm:

Bart Kosters

Thang 9 se trung cau dan y ve Luat thue thu nhap ca nhan Tháng 9 sẽ trưng cầu dân ý về Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo "Kinh nghiệm thuế thu nhập cá nhân của các nước" do Tổng cục Thuế và Chương trình hỗ trợ kỹ thuật..