» Tìm kiếm:

Bangsai Ayudhya

Lien hoan thu cong my nghe va nghe thuat trang tri Dong Nam A Liên hoan thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật trang trí Đông Nam Á

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quốc tế ngành nghề thủ công mỹ nghệ Thái Lan (SACICT) và Hiệp hội Phát triển và xúc tiến ngành nghề thủ công mỹ..