» Tìm kiếm:

Banco Ambrosiano

Truy to 4 nguo i trong vu gie t mot chu ngan hang Truy tố 4 người trong vụ giết một chủ ngân hàng

Tại Ý, 4 người đã bị truy tố tại Rome vì vụ giết ông Roberto Calvi - Chủ ngân hàng có quan hệ với Vatican hồi năm 1982. Ông bị giết vài..