» Tìm kiếm:

Ballistic Recovery

Cuu ho may bay gap nan bang du Cứu hộ máy bay gặp nạn bằng ... dù

Công ty Ballistic Recovery Systems của Mỹ đang chế tạo một loại dù cứu hộ dành cho máy bay nhỏ. Khi động cơ máy bay trục trặc hoặc hết..