Chao long Cho Dem Cháo lòng Chợ Đệm

Chợ của một xã, nhưng cả trăm năm nay, chợ Đệm (xã Tân Túc, Bình Chánh, TP HCM) nổi tiếng, hầu như khắp nơi đều biết phần nào nhờ cái món..