Kham pha nhung net moi o Ha Long Khám phá những nét mới ở Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng các chương trình chuẩn bị cho Năm du lịch 2003. Nhiều điểm mới được đưa vào khai thác như động Mê Cung, làng..