» Tìm kiếm:

BV Lê Lợi

Tai nan giao thong dem Noel tang dot bien Tai nạn giao thông đêm Noel tăng đột biến

Tại TP.HCM, Vũng Tàu, TNGT trong đêm Noel tăng đột biến. Các phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy, BV115 (TP.HCM); BV Lê Lợi, (TP.Vũng Tàu) đều quá tải.