» Tìm kiếm:

BS Hoàng Văn Minh

Ca viem da Blaschko dau tien tai VN Ca viêm da Blaschko đầu tiên tại VN

Ca viêm da Blaschko đầu tiên tại VN do BS Hoàng Văn Minh (bộ môn da liễu Trường ĐH Y dược TP.HCM) và các BS Phạm Đình Tụ, Hà Văn Phước (BV..