Dem trang o khoa sot xuat huyet Đêm trắng ở khoa sốt xuất huyết

Số BN SXH nhập viện liên tục gia tăng ngày 16: 16 ca, ngày 18: 16 ca, ngày 19: 25 ca, ngày 20:15 ca... Dù bệnh rất đông nhưng một tua trực..

Bao hiem y te o Ca Mau Thay thuoc benh nhieu hon dan Bảo hiểm y tế ở Cà Mau: Thầy thuốc bệnh nhiều hơn dân!

Trong quí 2 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã đưa ra một thông tin thống kê cho thấy nhân viên y tế tại địa phương này “bệnh nhiều,..