Thi truong chung khoan the gioi mot ngay hot hoang Thị trường chứng khoán thế giới một ngày hốt hoảng

Ngày 24/5 là một ngày đầy biến động đối với thị trường chứng khoán toàn cầu. Hầu hết chỉ số chứng khoán chính tại các thị trường Mỹ, châu..