Hoi thao ve quyen tac gia van hoc nghe thuat dan gian Hội thảo về quyền tác giả văn học nghệ thuật dân gian

Ngày 8.12, tại TP.HCM, Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật (BQTG VHNT) - Bộ Văn hóa - Thông tin và Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Thụy..