Nha ve sinh cong cong lan Thu vien Tong hop Nhà vệ sinh công cộng “lấn” Thư viện Tổng hợp

Dư luận Đà Nẵng đang băn khoăn và bất đồng tình, trước quyết định của UBND TP đặt nhà vệ sinh công cộng ngay trong khuôn viên Thư viện Tổng..