BMW tai trien lam Geneva 2006 BMW tại triển lãm Geneva 2006

4 phiên bản Z4 khác nhau cùng mẫu xe đua 320si và động cơ turbo công nghệ mới sẽ là hành trang mà BMW mang tới triển lãm Geneva. Hãng xe..