Hai doi BK CBG1 va EDIC vao vong trong Hai đội BK CBG1 và EĐIC vào vòng trong

Tối qua 21-6, vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot VN (Robocon) 2005 toàn quốc chủ đề “Lửa thiêng rực sáng Trường Thành” khai mạc tại..

Hai doi BK CBG1 va EDIC vao vong trong Hai đội BK CBG1 và EĐIC vào vòng trong

Tối qua 21-6, vòng chung kết cuộc thi sáng tạo robot VN (Robocon) 2005 toàn quốc chủ đề “Lửa thiêng rực sáng Trường Thành” khai mạc tại..