Vi sao BGD Trung tam Viet van Nguyen Du tu chuc tap the Vì sao BGĐ Trung tâm Viết văn Nguyễn Du từ chức tập thể?

Ngay khi khóa bồi dưỡng viết văn đầu tiên vừa kết thúc, ba vị lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc Phan Hồng Giang cùng hai Phó giám đốc Ma Văn..

BGD Trung tam Nguyen Du duoc chap thuan tu chuc BGĐ Trung tâm Nguyễn Du được chấp thuận từ chức

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn, cho biết Hội đã chấp nhận đơn xin nghỉ của các ông Phan Hồng Giang, Vũ Quần Phương và Ma Văn..

BGD Trung tam Viet van Nguyen Du tu chuc BGĐ Trung tâm Viết văn Nguyễn Du từ chức

Ngay khi khóa bồi dưỡng viết văn đầu tiên vừa kết thúc, ba vị lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc Phan Hồng Giang cùng hai Phó giám đốc Ma Văn..