» Tìm kiếm:

BCH Hội Điện

Vinh biet dao dien NSND Le Manh Thich Vĩnh biệt đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích

Đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích, nguyên Giám đốc Hãng phim Tài liệu và khoa học T.Ư đã đột ngột từ trần vào hồi 20 giờ ngày 16/5 tại nhà..