» Tìm kiếm:

Bộ VHTT&DL

Hoa hau trang suc 2007 2 thi sinh vi pham quy che thi hoa hau “Hoa hậu trang sức 2007”: 2 thí sinh vi phạm quy chế thi hoa hậu

Hôm 29/1, Thanh tra Bộ VHTT-DL đã có kết luận kiểm tra những nội dung tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi “Hoa hậu trang sức..